Dynamiczny rozwój obszarów zurbanizowanych spowodował, że obecnie w dużych miastach terenów zielonych jest coraz mniej. To z kolei prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji związanym nie tylko ze zmianami klimatycznymi, ale również ludzkim zdrowiem i samopoczuciem. “Zielona infrastruktura” to koncepcja, której celem jest dążenie do zrównoważonego kształtowania obszarów zurbanizowanych.

Zielona infrastruktura — korzyści lokalne i globalne

Zielona infrastruktura to zdecydowanie przyszłość większości miast na świecie. Koncepcja ta musi być realizowana w różnych skalach, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Działania w skali lokalnej mogą być podejmowane przy każdej inwestycji związanej z budową nie tylko obiektów użytku publicznego, ale również budynków mieszkalnych. Są to wszelkiego rodzaju zaprojektowane i niezaprojektowane tereny zieleni, z której mogą korzystać mieszkańcy.

W skład zielonej infrastruktury wchodzą różnorodne tereny zieleni o charakterze naturalnym — począwszy od parków i skwerów, poprzez układy zieleni wokół wód powierzchniowych, aż po zielone dachy czy zielone ściany. Podejmowane w tym zakresie działania polegają na rozsądnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych, przy zachowaniu obopólnych korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i lokalnych społeczności. Tereny zielona w przestrzeni miejskiej z powodzeniem mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów (np. jako tereny do rekreacji), uwzględniając przy tym walory estetyczne przestrzeni.

Marcopolo Development – mieszkaj w otoczeniu zieleni

Bliskość terenów zielonych ma bezpośredni wpływ na komfort życia i dobrego samopoczucie każdego dnia. Dlatego wybierając dla siebie i swojej rodziny dom lub mieszkanie, warto zwrócić uwagę również na zieloną infrastrukturę okolicy. Marcopolo Development oferuje komfortowe budynki mieszkalne, w tym m.in. mieszkania w szeregowcach pod Poznaniem, zlokalizowane na kameralnych osiedlach. To doskonała alternatywa dla małych mieszkań w centrum miasta.

Tworząc nasze osiedla, zawsze uwzględniamy komfort przyszłych mieszkańców, dlatego dbamy nie tylko o to, aby zapewniać miejsca dobrze skomunikowane, umiejscowione blisko sklepów i szkół, ale również otoczone zielenią. Co więcej, mieszkańcy budynków szeregowych mają możliwość posiadania własnego ogródka.

Jesteśmy świadomi tego, jak istotną rolę ma zrównoważony rozwój polskich miast, dlatego dążymy do zachowania proporcji między tym, co naturalne, a wszystkimi dobrodziejstwami współczesnej cywilizacji. Dlatego też tak ważne jest dla nas budowanie pozytywnego klimatu poprzez poszanowanie przyrody.