Ekologiczne osiedla mieszkaniowe charakteryzują się troską o naturalne środowisko, minimalistyczną i spójną architekturą, obecnością terenów zielonych oraz wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii.

Ekologiczne osiedla mieszkaniowe w Polsce

Choć w naszym kraju to wciąż pewna nowość, ekologicznych osiedli pojawia się w Polsce coraz więcej – i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosnąć z każdym kolejnym rokiem. Moda ta przyszła do nas z krajów skandynawskich, a jej motorem są postępujące zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska.

Jedną z najważniejszych cech ekologicznych osiedli jest fakt, że na miarę możliwości wykorzystują one źródła energii odnawialnej – takie jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Oprócz tego popularność zyskują tzw. budynki pasywne – czyli wybudowane przy wykorzystaniu założeń pozwalających na redukcję zużycia ciepła – czy domy energooszczędne, do budowy których wykorzystuje się środki minimalizujące utratę ciepła z pomieszczeń. Wdrażanie tego typu budownictwa nie tylko pozwala na generowanie znacznych oszczędności w ciągu lat użytkowania, ale też obniża poziom eksploatacji surowców. To zaś prowadzi nas do czynnika równie ważnego, co stosowanie ekologicznych rozwiązań, mianowicie do budulca, jaki wykorzystuje się w nowoczesnym budownictwie. Wykorzystanie naturalnych i energooszczędnych materiałów pozwala na ograniczenie utraty ciepła, oprócz tego zaś jest przyjazne środowisku.

Budowa osiedla ekologicznego to jednak nie tylko energia odnawialna i naturalne surowce. To również tworzenie otwartej i funkcjonalnej przestrzeni, w obrębie której jest miejsce na drzewa i tereny zielone. Obecność natury jest równie ważna dla środowiska, co dla mieszkańców osiedla, którzy dzięki niej mają szansę na poprawę samopoczucia i redukcję stresu.

Oprócz licznych zalet osiedla ekologiczne mają pewną wadę – ich budowa jest bardziej kosztowna, niż ma to miejsce w przypadku budownictwa wdrażanego dotychczas. Choć jednak materiały i urządzenia w rodzaju pomp cieplnych z początku mogą wydawać się znaczną inwestycją, ich wykorzystanie zwraca się już po kilku latach m.in. dzięki obniżonym rachunkom za energię elektryczną czy ogrzewanie. Możemy więc przypuszczać, że liczba osiedli ekologicznych w Polsce będzie stale rosnąć.