Stan surowy zamknięty budynku nie jest w żaden sposób jednoznacznie określony w prawie budowlanym. Możliwe jest jednak wyodrębnienie pewnych czynników, z pomocą których będziemy w stanie go zdefiniować.

Co to znaczy, że budynek jest w stanie surowym zamkniętym

Stan surowy zamknięty to trzeci – zaraz po tzw. stanie zerowym oraz stanie surowym otwartym – etap budowy. W stanie surowym otwartym budynek posiada już fundamenty, ściany, stropy i dach, a także piwnicę, jeżeli została ona zawarta w projekcie. Zamknięcie stanu surowego oznaczać będzie więc wykonanie konstrukcji nośnej, a także zamontowanie okien, drzwi oraz bramy garażowej (tej ostatniej w przypadku, gdy garaż stanowi część lokalu) w budynku, w którym wszelkie prace konstrukcyjne zostały już zakończone. Dalsze etapy budowy obejmować będą m.in. przygotowanie podłoża wewnątrz pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. Oprócz tego domy jednorodzinne w stanie surowym zamkniętym wymagają dodatkowo właściwego zaizolowania stropu oraz płyty podłogi na poziomie gruntu. Na tej ostatniej następnie położone zostaną podkłady podłogowe, na których później umieszczona zostanie ostatnia, wykończeniowa okładzina podłogi, czyli posadzka. Etap ten jest szczególnie ważny i wymaga wyjątkowej staranności, wszelkie niedociągnięcia mogą bowiem skutkować powstaniem nieprawidłowej izolacji termicznej lub akustycznej wnętrza domu, a ponadto mieć negatywny wpływ na ogólną wytrzymałość posadzki.

Należy pamiętać, że choć termin „stan surowy zamknięty” jest nagminnie stosowany, prawo budowlane nie ma dla niego żadnego oficjalnie obowiązującego określenia. Dlatego umowy z wykonawcą zawierają zazwyczaj listę wyszczególnionych prac, które mają zostać wykonane w jego obrębie, a odbiór techniczny nieruchomości obejmuje również porównanie zgodności umowy z jej stanem faktycznym.

Budynek lub lokal w stanie surowym zamkniętym jest gotowy do przejęcia przez właścicieli oraz przygotowany do dalszych prac wykończeniowych. Szacuje się, że doprowadzenie budowy do tego etapu wynosi około połowy kosztów całości inwestycji budowlanej.