Blog

Mieszkanie w mieście czy poza miastem?

Planując kupno nieruchomości często zastanawiamy się nad optymalnym dla nas miejscem osiedlenia się. Ile osób, tyle opinii, jedni wolą mieszkać w głębi miast, inny uciekają na przedmieścia lub wręcz poza miasto. To ostatnie zjawisko (obserwuje się wyludnianie ścisłych centrów miast na rzecz istnienia budynków administracyjnych, biurowych i usługowych, co powoduje migrację ludności na obrzeża lub pod miasto) dotyczy nie tylko stolicy i przyległych miejscowości, proces rozlewania się aglomeracji można zaobserwować nie tylko w największych miastach, jak Warszawa, Kraków czy Łódź, ale i lokalnych aglomeracji: buduje się domki jednorodzinne i całe osiedla mieszkań lub szeregowców pod Poznaniem, Wrocławiem lub Gdańskiem. A zatem – lepiej wybrać mieszkanie w mieście czy pod miastem?

Mieszkania szeregowe

Budownictwo szeregowe (popularnie zwane szeregowcami lub domami szeregowymi) to obecnie najpopularniejszy typ budownictwa sytuowanego w granicach administracyjnych aglomeracji miejskich, na ich przedmieściach lub w najbliższej okolicy miast. Skąd takie zainteresowanie tego typu ofertą mieszkaniową? Szeregowce są doskonałą alternatywą dla bloków i domów wolnostojących, łącząc zalety jednych i drugich! Dlaczego?

Poznań i okolice: atrakcyjne do zamieszkania

Poznań, stolica Wielkopolski jest piątym pod względem wielkości miastem w Polsce. Wraz z sąsiadującymi powiatami tworzy aglomerację, w której zamieszkuje 1 mln ludzi! Samo miasto jest położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą i trzema innymi rzekami, w jego granicach znajdują się również jeziora i mniejsze zbiorniki wodne, także sztuczne. Poznań posiada liczne tereny zielone, w jurysdykcji miasta znajduje się ponad 4 tys. hektarów lasów i pierścieniowo-klinowy układ zieleni z parkami.