Dostarczanie odpowiedniej ilości światła do pomieszczeń mieszkalnych to podstawa ich bezpiecznego użytkowania. Co więcej, niedobór oświetlenia może przyczynić się do poważnych problemów ze zdrowiem mieszkańców. Czy istnieją przepisy, które precyzują tę kwestię?

Ilość światła w mieszkaniu a przepisy prawne

 

Informacje dotyczące wymaganej ilości światła zawarte są w Rozporządzeniu z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422). Mówiąc ściślej, obejmuje je 2 rozdział wymienionego dokumentu pt. „Oświetlenie i nasłonecznienie”. Zgodnie z art. 57 pomieszczenia, w których mają przebywać ludzie, muszą mieć dostęp do światła dziennego – przy czym jego ilość uzależniona jest m.in. od przeznaczenia i kubatury poszczególnych pokoi.

Określone ustępy art. 59 precyzują niezbędne parametry oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi – takich jak np. mieszkanie w szeregowcu. Zgodnie z treścią artykułu oświetlenie sztuczne powinno gwarantować użytkownikom wystarczające warunki do korzystania z całej powierzchni pomieszczenia. Dokument wskazuje również, że oprawy oświetleniowe stosowane w połączonych ze sobą pokojach nie mogą różnić się między sobą pod względem natężenia światła. W przeciwnym razie przechodzące pomiędzy nimi osoby mogłyby doznawać efektu olśnienia.

Art. 60 rozporządzenia określa z kolei minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń – dostęp światła dziennego do pokoi mieszkalnych powinien mieć miejsce co najmniej od godziny 7:00 do 17:00. W przypadku mieszkań liczących więcej niż jeden pokój warunki te muszą zostać zapewnione przynajmniej w jednym z nich.

Z kolei art. 58 dopuszcza całkowity brak dostępu światła słonecznego i korzystanie wyłącznie ze sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, jeżeli światło dzienne jest niepotrzebne lub niewskazane. Jest to również możliwe w sytuacji, gdy brak dziennego światła ma usprawiedliwienie w postaci celowego przeznaczenia lokalizacji pomieszczenia – mowa tu np. o parkingach podziemnych.